BASCHET

Program
Sambata Duminica
Grupa 1 si Grupa 2
Grupa 3 si Grupa 4
Optimi si Sferturi
Semifinale si finale

Regulament

Structura: 5 persoane, minim 2 fete in permanenta


Pe tot cuprinsul Regulilor Oficiale ale Jocului Baschet, toate referirile făcute la un jucător, arbitru, etc. la genul masculin se aplică de asemenea şi genului feminin. Trebuie înţeles că acestea au fost făcute doar din motive practice.

 

REGULA UNU – JOCUL

Art. 1 Definiţii

 

 • Jocul Baschet

 

Baschetul este jucat între 2 echipe, de câte 5 jucători fiecare. Scopul fiecărei echipe este să introducă mingea în coşul adversarilor şi să împiedice cealaltă echipă să înscrie.

Jocul este condus de către arbitri,oficialii mesei şi un comisar, dacă este prezent.

 

 • Coşul : adversarilor/propriu

 

Coşul care este atacat de către o echipă este coşul adversarilor, iar coşul care este apărat de către o echipă, este propriul ei coş.

 

 • Învingătoarea unui joc

 

Echipa care înscrie numărul mai mare de puncte la sfârşitul timpului de joc va fi învingătoarea.REGULA DOI – ECHIPE

Art. 2 Echipe

 

 • Definiţie

 

    1. Un component al echipei este eligibil să joace, din momentul în care el este autorizat să joace pentru o echipă, conform regulamentelor, inclusiv cele care reglementează limitele de vârstă, de către forul organizator al competiției.
    2. Un component al echipei este îndreptăţit să joace atunci când, numele său a fost înscris în foaia oficială de arbitraj, înainte de începutul jocului şi atât timp cât el nu a fost descalificat sau nu a comis 5 greşeli.
    3. Pe parcursul desfăşurării jocului, un component al echipei este :
     • Jucător, când este pe terenul de joc şi este îndreptăţit să joace.
     • Înlocuitor, când nu este pe terenul de joc, dar este îndreptăţit să joace.
     • Jucător eliminat, când el a comis 5 greşeli şi nu mai este îndreptăţit să joace.

 

 • Regulă

 

   1. Fiecare echipă, va fi formată din :

7 componenţi îndreptăţiţi să joace, inclusiv căpitanul echipei.

   1. În timpul desfăşurării jocului 5 jucători din fiecare echipă trebuie să fie pe terenul de joc şi ei pot fi înlocuiţi.
   2. Un înlocuitor devine jucător şi un jucător devine înlocuitor, atunci când :
    • Arbitrul a făcut semn înlocuitorului să intre pe teren.

 


 

Art. 3 Jucători: Accidentarea

  1. În cazul accidentării unui (unor) jucător(i), arbitri pot opri jocul.
  2. Dacă mingea este vie în momentul producerii accidentării, arbitri nu vor opri jocul, până când  echipa care controlează mingea, o aruncă spre coş, pierde posesia mingii, o reţine departe de joc sau mingea a devenit moartă. Totuşi, dacă este necesar ca jucătorul accidentat să fie protejat, arbitri pot opri imediat jocul.
  3. Dacă jucătorul accidentat, nu poate continua să joace imediat (în aproximativ 15 secunde) sau dacă primeşte îngrijiri medicale, el trebuie înlocuit, cu excepţia cazului în care echipa sa este redusă, la un număr mai mic de 5 jucători îndreptăţiţi să joace, pe terenul de joc.
  4. Persoanele autorizate să ia loc pe banca echipei, pot intra pe terenul de joc, numai cu permisiunea unui arbitru, pentru a ajuta un jucător accidentat, înainte ca el să fie înlocuit.
  5. Un doctor poate intra pe terenul de joc, fără permisiunea vreunui arbitru, dacă după părerea sa, jucătorul accidentat necesită îngrijiri medicale urgente.
  6. În timpul jocului, orice jucător care sângerează sau care prezintă o rănă deschisă, trebuie înlocuit. El poate reveni pe terenul de joc, numai după ce sângerarea a fost oprită şi zona afectată sau rana deschisă a fost complet şi bine bandajată.

Art.4 Căpitan: Atribuţii şi competenţe

  1. Căpitanul (CAP), este jucătorul desemnat să reprezinte echipa pe terenul de joc. El poate comunica, într-un mod politicos cu arbitri în timpul jocului, pentru a obţine informaţii, totuşi, numai atunci când mingea a devenit moartă şi cronometrul de joc este oprit.

 

REGULA TREI – REGULAMENTE DE JOC

 

Art. 5 Joc pierdut prin forfait

 

 • Regulă

 

O echipă va pierde jocul prin forfait, dacă :

   • Echipa nu este prezentă sau nu este în măsură să prezinte 5 jucători gata să joace, în 10 minute după ce jocul a fost programat să înceapă.
   • Acţiunile sale, împiedică desfăşurarea jocului.
   • Refuză să joace, după ce a fost îndrumată să procedeze astfel, de către arbitru. 

Art. 6 Timp de joc, scor egal şi perioade de prelungiri

  1. Jocul se compune din 2 perioade, de câte 10 minute, fiecare.
  2. Un interval de joc, se termină :
   • La începutul primei perioade de joc, când mingea părăseşte mâna (mâinile) arbitrului, la aruncarea pentru angajarea între doi.
   • La începutul tuturor celorlalte perioade de joc, când mingea este la dispoziţia jucătorului care efectuează repunerea în joc.
  3. Dacă scorul este egal la sfârşitul celei de-a doua perioade, jocul va continua pana la marcarea unui cos pentru ruperea egalităţii.
  4. Dacă o greşeală a fost comisă, cu puţin timp înainte sau chiar în momentul în care, semnalul sonor al fluierului de joc anunţă sfârşitul perioadei, orice eventuale aruncări libere, trebuie administrate după sfârşitul perioadei.

Dacă o perioadă de prelungiri este necesară ca rezultat al executării acestei/acestor aruncări  libere, atunci toate greşelile care au fost comise după sfârşitul perioadei, vor fi considerate ca fiind comise în timpul unui interval de joc iar aruncările libere vor fi administrate înainte de începerea perioadei de prelungiri.

Art. 7 Începutul şi sfârşitul unei perioade sau a jocului

  1. Prima perioadă a jocului, începe atunci când mingea părăseşte mâna (mâinile) şefului brigăzii de arbitri, la aruncarea pentru angajarea între doi.
  2. Toate celelalte perioade, încep când mingea este la dispoziţia jucătorului care efectuează repunerea în joc.
  3. Jocul nu poate începe dacă una dintre echipe, nu este pe terenul de joc cu 5 jucători, gata să joace.
  4. Echipele vor schimba coşurile pentru a doua perioada.
  5. O perioadă sau jocul, se va sfârşi, atunci când semnalul sonor de joc sună.

Art. 8 Cum este jucată mingea

 

 • Definiţie

 

Pe parcursul jocului, mingea este jucată numai cu mâna/mâinile şi poate fi, pasată, aruncată, atinsă, rostogolită şi driblată în orice direcţie, în limitele resticţiilor acestor reguli.

 

 • Regulă

 

Un jucător, nu trebuie să alerge cu mingea în mână (mâini), să şuteze sau să blocheze mingea deliberat, cu orice parte a piciorului sau s-o lovească cu pumnul.

Totuşi, un contact întâmplător sau o atingere accidentală a mingii cu orice parte a piciorului, nu constituie o abatere.

Încălcarea prevederilor Art. 9.2., este o abatere.

 

Art. 9 Jucător în acţiune de aruncare la coş

 

 • Definiţie

 

   1. O aruncare pentru un coş din acţiune sau aruncare liberă este atunci când, mingea este ţinută în mâna/mâinile unui jucător şi apoi, este aruncată în aer spre coşul adversarilor.

O voleibalare este atunci când, mingea este direcţionată cu mâna/mâinile spre coşul adversarilor.

O aruncare de sus (dunk) este atunci când, mingea este introdusă forţat în coşul adversarilor de sus în jos, cu una sau ambele mâini.

Voleibalarea şi aruncarea de sus sunt, de asemenea, considerate aruncări la coş din acţiune.

   1. Acţiunea de aruncare la coş :

    • Începe când jucătorul iniţiază o mişcare continuă normală care precede lansarea mingii spre coş şi după aprecierea arbitrului, reprezintă începutul încercării de a înscrie prin, aruncare la coş, voleibolare sau aruncarea de sus a mingii spre coşul adversarilor.
    • Se termină când mingea a părăsit mâna (mâinile) jucătorului, iar în cazul unui aruncător aflat în săritură, când ambele picioare au revenit pe podea.

Jucătorul care încearcă să marcheze ar putea avea braţul (braţele) ţinut(e) de către un adversar, împiedicându-l astfel să înscrie, totuși chiar şi aşa, el va fi considerat că a făcut o încercare pentru a marca. În acest caz nu este esenţial ca mingea să părăsească mâna(mâinile) jucătorului.

Nu există nici o legătură între numărul de paşi legal efectuaţi şi acţiunea de aruncare la coş.

   1. O mişcare continuă în acţiunea de aruncare la coş :
    • Începe când mingea se află în mâna/mâinile jucătorului şi mişcarea de aruncare, de obicei de jos în sus, a început.
    • Poate include mişcarea braţului(braţelor) şi/sau a corpului jucătorului, în încercarea lui să arunce la coş din acţiune.
    • Se termină când mingea a părăsit mâna(mâinile) jucătorului sau dacă, o acțiune de aruncare, complet nouă, este efectuată.
    • Când un jucător este în acțiune de aruncare şi după ce a fost faultat, pasează mingea, el nu mai este considerat fiind în acțiune de aruncare.

 

Art. 10 Coş : Când este reuşit şi valoarea sa

 

 • Definiţie

 

   1. Un coş este reuşit, când o minge vie intră în coş pe deasupra şi rămâne în interiorul său sau trece în întregime prin acesta.
   2. Mingea este considerată în coş chiar dacǎ numai o mică parte a ei este în interiorul coşului şi sub nivelul inelului.

 

 • Regulă

 

   1. Un coş reuşit, este atribuit echipei care a atacat coşul echipei adverse, în care mingea a intrat, după cum urmează :
    • Un coş reuşit la eliberarea mingii dintr-o aruncare liberă, contează 1 punct.
    • Un coş reuşit la eliberarea mingii din zona coşului de 2 puncte, contează 2 puncte.
    • Un coş reuşit la eliberarea mingii din zona coşului de 3 puncte, contează 3 puncte.
    • După ce mingea a atins inelul, ca urmare a ultimei sau singurei aruncări libere şi este regulamentar atinsă de un jucător apărător sau atacant înainte de a intra în coş, coşul reuşit contează 2 puncte.
   2. Dacă în mod accidental, un jucător înscrie în coşul echipei sale, coşul contează 2 puncte şi va fi înregistrat ca fiind înscris de căpitanul echipei adverse, aflat pe terenul de joc.
   3. Dacă în mod deliberat, un jucător înscrie în coşul echipei sale, aceasta este o abatere şi coşul marcat nu va conta.
   4. Dacă un jucător face ca mingea să treacă complet prin interiorul coşului pe dedesubt, aceasta este o abatere.

 


Art.11 Stările mingii

  1. Mingea poate fi, vie sau moartă.
  2. Mingea devine vie, când:
   • În timpul angajării între doi mingea părăseşte mâna (mâinile) şefului brigăzii de arbitri la aruncare.
   • În timpul unei aruncări libere, mingea este la dispoziţia executantului aruncării libere.
   • În timpul unei repuneri în joc, mingea este la dispoziţia jucătorului care efectuează repunerea.
  3. Mingea devine moartă, când:
   • Un coş din acţiune sau dintr-o aruncare liberă, a fost reuşit.
   • Un arbitru fluieră, în timp ce mingea este vie.
   • Este vizibil că mingea nu va intra în coş, la încercarea unei aruncări libere, urmată de :
    • Una sau mai multe aruncări libere.
    • O altă sancţiune (aruncări libere şi/sau posesia mingii).
   • Semnalul cronometrului de joc, sună indicând sfârşitul.
   • Semnalul cronometrului de atac, sună în timp ce o echipă controlează mingea.
   • Mingea este în aer, ca urmare a unei aruncări la coş din acţiune şi este atinsă de un jucător al oricărei echipe, după ce:
    • Un arbitru a fluierat.
    • Semnalul cronometrului joc, sună pentru sfârşitul unei perioade.
    • Semnalul cronometrului de atac, sună.
  4. Mingea nu devine moartă şi coşul contează dacă a fost reuşit, atunci când:
   • Mingea este în aer, ca urmare a unei aruncări la coş din acţiune, şi:
    • Un arbitru a fluierat.
    • Semnalul cronometrului de joc indică sfârşitul unei perioade.
    • Semnalul cronometrului de atac sună.
   • Mingea este în aer după o aruncare liberă şi un arbitru fluieră sancţionând orice infracţiune de la reguli, alta decât cea comisă de executantul aruncarii libere.
   • Un jucător comite o greşeală asupra oricărui alt adversar, în timp ce echipa adversă are controlul mingii şi un jucător al acestei echipe este într-o acţiune de aruncare la coş pe care o finalizează cu o mişcare continuă, începută înainte de a se produce greşeala.

Această prevedere nu se aplică şi coşul nu va conta dacă :

    • după ce un arbitru a fluierat, o complet nouă acţiune de aruncare a fost efectuată.
    • în timpul acţiunii continue de aruncare la coş, se aude semnalul cronometrului de joc,sună pentru sfârşitul perioadei sau semnalul cronometrului de atac sună.

 

Art. 12 Repunerea mingii în joc

 

 • Definiţie

 

    1. O repunere a mingii în joc, are loc atunci când mingea este pasată în terenul de joc, de către un jucător aflat în afara terenului de joc, care efectuează repunerea.

 

 • Procedură

 

   1. Un arbitru trebuie, să înmâneze mingea jucătorului care urmează să repună mingea în joc
   2. Jucătorul trebuie să repună mingea în joc, din locul cel mai apropiat unde s-a produs infracţiunea sau unde jocul a fost oprit de către arbitru, exceptând zona aflată direct în spatele panoului.
   3. În următoarele situaţii repunerea mingii în joc, care urmează, se face de la centrul terenului:
    • La începutul tuturor perioadelor de joc, altele decât prima.
    • În urma unei/ unor aruncări libere rezultate din acordarea unei, greşeli tehnice, antisportive sau descalificatoare.

Jucătorul care efectuează repunerea, va avea picioarele de o parte şi de alta a prelungirii liniei de centru şi are dreptul să paseze mingea unui coechipier situat în orice loc pe terenul de joc.

    1. Urmare a unei greşeli personale, comisă de un jucător al echipei care controlează o minge vie sau al echipei care are dreptul la posesia mingii, repunerea mingii în joc se va face din punctul cel mai apropiat de locul producerii infracţiunii.
    2. Ori de câte ori mingea intră în coş, dar aruncarea din acţiune sau aruncarea liberă nu este valabilă, următoarea repunere a mingii în joc, trebuie administrată din afara terenului de joc, din prelungirea liniei de aruncări libere.
    3. După un coş reuşit din acţiune sau după ultima sau singura aruncare liberă reuşită:
     • Orice jucător al echipei care nu a marcat, are dreptul să repună mingea în joc, din orice punct al liniei de fund, unde coşul a fost reuşit. Această procedură se aplică, de asemenea, după ce un arbitru a înmânat sau a pus mingea la dispoziţia unui jucător care efectuează repunerea în joc, după un minut de întrerupere sau după orice oprire a jocului, ca urmare a unui coş realizat din acţiune sau a ultimei sau singurei aruncări libere reuşite.
     • Jucătorul care efectuează repunerea, se poate deplasa lateral şi/sau în spate iar mingea poate fi pasată coechipierilor aflaţi pe sau în spatele liniei de fund, dar numărarea celor 5 secunde, va începe la momentul când mingea este la dispoziţia primului jucător aflat în afara terenului de joc.

 

 • Regulă

 

   1. Jucătorul care efectuează repunerea mingii în joc, nu trebuie :
    • Să întârzie mai mult de 5 secunde pentru a elibera mingea.
    • Să păşească în interiorul terenului de joc în timp ce are mingea în mână (mâini).
    • Să facă ca, mingea să atingă direct suprafaţa din exteriorul limitelor terenului de joc, după ce  ea a fost eliberată, la repunere.
    • Să atingă mingea pe terenul de joc înainte ca ea să fie atinsă de un alt jucător.
    • Să facă ca mingea, să intre direct în coş.
    • Să se deplaseze de la locul desemnat pentru efectuarea repunerii în spatele liniilor care delimitează terenul de joc, lateral în una sau ambele direcţii, depăşind o distanţă totală de 1 m, înainte de a elibera mingea. Totuşi, el se poate deplasa direct înapoi de la linie, atât de departe, cât condiţiile îi permit acest lucru.
   2. În timpul repunerii, ceilalţi jucători, nu trebuie :
    • Să aibă orice parte a corpului său deasupra liniei care delimitează terenul de joc, înainte ca mingea să fie repusă în joc, peste aceste linii.
    • Să fie mai aproape de 1 m de jucătorul care efectuează repunerea, atunci când locul de repunere are mai puţin de 2 m distanţă, între linia care delimitează terenul joc şi orice obstacol din afara terenului de joc.

O încălcare a prevederilor Art. 17.3., este o abatere.

 

Art.13 Înlocuirea

 

 • Definiţie

 

O înlocuire este o întrerupere a jocului solicitată de înlocuitor ca să devină jucător.

 

 • Regulă

 

   1. O echipă poate înlocui jucător(i) în timpul unei oportunităţi pentru înlocuire.
   2. O oportunitate pentru înlocuire, începe când:
    • Pentru ambele echipe, mingea a devenit moartă, cronometrul de joc este oprit .
    • Pentru ambele echipe, mingea a devenit moartă ca urmare a ultimei sau singurei aruncări libere reuşite.
   3. O oportunitate pentru o înlocuire încetează când mingea este la dispoziţia unui jucător pentru o repunere în joc sau pentru prima sau singura aruncare liberă.
   4. Un jucător care a devenit înlocuitor şi înlocuitorul care a devenit jucător, nu pot să reintre respectiv să părăsească jocul, înainte ca mingea să devină din nou moartă după ce a fost pus în funcţiune cronometrul de joc pentru derularea unei noi faze de joc, exceptând cazul în care:
    • Echipa, este redusă la mai puţini de 5 jucători pe terenul de joc.
    • Jucătorul îndreptăţit să execute aruncări libere, ca rezultat a rectificării unei erori, se află pe banca echipei, după ce a fost înlocuit regulamentar.
   5. O înlocuire nu trebuie permisă echipei care a reuşit un coş din acţiune, atunci când, cronometrul de joc este oprit şi indică 2:00 minute sau mai puţin în a patra perioadă şi în fiecare perioadă de prelungiri, cu excepţia cazului în care un arbitru a întrerupt jocul.

 

 • Procedură

 

   1. Numai înlocuitorul are dreptul de a solicita o înlocuire de jucător. El trebuie să fie pregătit să joace imediat.
   2. O solicitare de înlocuire poate fi anulată numai înainte de semnalizarea sonoră a arbitrului, pentru o astfel de solicitare.
   3. De îndată ce, o oportunitate pentru înlocuire începe, arbitrul va semnaliza sonor, pentru a notifica arbitri că, o solicitare pentru înlocuire a fost făcută.

 

   1. Înlocuitorul trebuie să rămână în afara limitelor terenului de joc, până când un arbitru fluieră, face semnalul convenţional pentru înlocuire şi îi face semn să intre pe teren.
   2. Jucătorului care a fost înlocuit, îi este permis să meargă direct pe banca echipei sale, fără să mai raporteze acest fapt.
   3. Înlocuirile trebuie efectuate cât mai repede posibil. Jucătorul care a comis 5 greşeli sau a fost descalificat, trebuie înlocuit imediat (în aproximativ 30 secunde).
   4. Dacă executatantul aruncărilor libere, trebuie înlocuit pentru că:
    • Este accidentat.
    • A comis 5 greşeli.
    • A fost descalificat din joc.

Aruncările libere vor fi executate de către înlocuitorul său, care nu poate fi reînlocuit înainte să fi jucat următoarea fază, cu cronometrul de joc pornit.

 

REGULA PATRU – ABATERI

Art. 14 Abateri

14.1 Definiţie

O abatere este o încălcare a regulilor.

Art. 15 Jucător afară din joc şi minge afară din joc

 

 • Definiţie

 

    1. Un jucător este afară din joc, când orice parte a corpului său este în contact cu podeaua sau orice obiect, altul decât un jucător, deasupra, pe sau în afara liniilor care delimitează terenul.
    2. Mingea este afară din joc când ea atinge :
     • Un jucător sau orice altă persoană care este în afara terenului de joc.
     • Podeaua sau orice obiect deasupra, pe sau în afara liniilor care delimitează terenul de joc.
     • Suporţii panoului, partea din spate a panourilor sau orice obiect deasupra terenului de joc.

 

 • Regulă

 

   1. Mingea a fost provocată să iasă afară din joc, de ultimul jucător care a atins-o sau care a fost atins de minge, înainte ca aceasta să iasă în afara limitelelor terenului, chiar dacă apoi mingea iese în afara limitelor terenului atingând orice altceva decât un jucător.
   2. Dacă mingea iese afară din joc pentru că a fost atinsă sau atinge un jucător care se află pe sau în afara liniilor care delimitează terenul de joc, acest jucător este responsabil pentru ieşirea mingii afară din joc.
   3. Dacă un jucător se deplasează în afara limitelor terenului de joc sau în terenul său din spate în timpul unei mingi ţinute , o situaţie de angajare între doi s-a produs.

 
Art. 16 Regula paşilor

 

 • Definiţie

 

   1. Abaterea de paşi, este mişcarea neregulamentară a unui picior sau ambelor picioare ale jucătorului, în afara limitelor precizate în acest articol, în orice direcţie, în timp ce acesta, ţine o minge vie, pe terenul de joc.
   2. O pivotare este mişcarea regulamentară prin care, un jucător care ţine o minge vie pe terenul de joc, păşeşte cu acelaşi picior, o dată sau de mai multe ori în orice direcţie, în timp ce celălalt picior, numit picior pivot, este ţinut la punctul său de contact cu podeaua.

 

 • Regulă

 • Stabilirea piciorului pivot de către un jucător care, prinde o minge vie pe terenul de joc:

 

    • Un jucător care prinde mingea în timp ce staţionează cu ambele picioare pe podea:
     • La momentul în care un picior este ridicat de pe podea, celălalt picior devine picior pivot.
 • La începerea driblingului, piciorul pivot nu trebuie ridicat înainte ca mingea să părăsească mâna (mâinile) jucătorului.
 • Pentru a pasa sau arunca la coş, jucătorul poate sări de pe piciorul pivot dar, nici un picior nu trebuie repus pe podea înainte ca mingea să fie eliberată din mână (mâini).
     • Un jucător care prinde mingea în timp ce înaintează, sau după terminarea unui drbiling, poate face doi paşi pentru ca să se oprească, să paseze sau să arunce mingea la coş:
      • Dacă jucătorul a primit mingea, ca să înceapă driblingul trebuie s-o elibereze înainte de a doua sa păşire.
      • Prima păşire are loc atunci când, un picior sau ambele picioare ating podeaua după ce a obținut controlul asupra mingii.
      • A doua păşire are loc după prima păşire, când celălalt picior atinge podeaua sau ambele picioare ating simultan podeaua.
      • Dacă jucătorul care se oprește la prima sa păşire are ambele picioare pe podea sau acestea ating podeaua simultan, el poate pivota folosind oricare picior ca picior pivot. Dacă apoi sare cu ambele picioare, nici un picior nu poate fi repus pe podea înainte ca mingea să fie eliberată din mână (mâini).
      • Dacă un jucător aterizează pe un picior, el poate pivota utilizând numai acel picior.
      • Dacă un jucător sare de pe un picior pe prima sa păşire, el poate ateriza cu ambele picioare simultan pentru a doua păşire. În această situație, jucătorul nu poate pivota cu nici un picior. Dacă un picior sau ambele picioare părăsesc apoi podeaua, nici un picior nu poate fi repus pe podea înainte ca mingea să fie eliberată din mână (mâini).
      • Dacă ambele picioare nu ating podeaua și, jucătorul aterizează simultan pe ambele picioare, la momentul în care un picior este ridicat, celălalt picior devine picior pivot.
      • Un jucător nu poate atinge podeaua în mod consecutiv cu același picior sau cu ambele picioare, după terminarea driblingului său sau dobândirea controlului asupra mingii.

 

 • Un jucător căzut, întins sau aşezat, pe podea

 

    • Este regulamentar când un jucător cade şi alunecă în timp ce ţine mingea în mână (mâini) sau dacă el câştigă controlul mingii când este întins sau aşezat.
    • Este o abatere dacă apoi, jucătorul se rostogoleşte sau încearcă să se ridice, atunci când ţine mingea în mână (mâini).

    Art. 17 Minge întoarsă în terenul din spate

 

 • Definiţie

 

   1. O echipă deţine controlul unei mingi vii în terenul său din faţă dacă:
    • un jucător al acestei echipe atinge terenul din faţă cu ambele sale picioare, în timp ce ţine, prinde sau driblează mingea în terenul său din faţă, sau
    • mingea este pasată între jucători ai aceste echipe în terenul său din faţă.
   2. O echipă care deţine controlul unei mingi vii în terenul său din faţă a provocat întoarcerea neregulamentară a mingii în terenul său din spate dacă, un jucător al acestei echipe este ultimul care atinge mingea în terenul său din faţă iar apoi primul care atinge mingea este un jucător al acestei echipe,
    • având o parte a corpului său în contact cu terenul său din spate sau

după ce mingea a atins terenul din spate al acestei echipe. Această restricţie se aplică la toate situaţiile în terenul din faţă al unei echipe, inclusiv la repunerile mingii în joc.

Totuşi restricţia nu se aplică la un jucător care, sare din terenul său din faţă, stabileşte un nou control al mingii pentru echipa sa în timp ce se află în aer, iar apoi aterizează cu mingea în terenul din spate, al echipei sale.

17.2. Regulă

O echipă care deţine controlul unei mingi vii în terenul ei din faţă, nu trebuie să provoace ca  mingea să fie întoarsă neregulamentar, în terenul ei din spate.
Art. 18 Intervenţia şi Interferenţa neregulamentară

 

 • Definiţie

 

    1. O aruncare pentru un coş din acţiune sau aruncare liberă:
     • Începe, când mingea părăseşte mâna (mâinile) jucătorului aflat în acţiune de aruncare la coş.
     • Se termină, când mingea :
      • Intră în coş direct, pe deasupra şi rămâne în coş sau trece prin coş în întregime.
      • Nu mai are posibilitatea să intre în coş.
      • Atinge inelul.
      • Atinge podeaua.
      • Devine moartă.

 

 • Regulă

 • Intervenţia neregulamentară la minge se produce în timpul unei aruncări la coş din acţiune

 

când, un jucător atinge mingea în timp ce aceasta este complet deasupra inelului şi:

    • Este pe traiectoria ei descendentă spre coş.
    • După ce aceasta a atins panoul.
   • Intervenţie neregulamentară la minge, se produce în timpul unei aruncări libere, când un jucător atinge mingea în timp ce aceasta este în zbor spre coş şi înainte ca ea să atingă inelul.
   • Restricţiile referitoare la intervenţia neregulamentară se aplică până când:
    • Mingea nu mai are posibilitatea să intre în coş .
    • Mingea a atins inelul.
   • Interferenţa neregulamentară pe traiectoria mingii, se produce când :
    • După o aruncare la coş din acţiune sau după ultima sau singura aruncare liberă un jucător atinge coşul sau panoul în timp ce mingea este în contact cu inelul.
    • După o aruncare liberă urmată de o aruncare liberă suplimentară (aruncări libere suplimentare), un jucător atinge mingea, coşul sau panoul când, încă există posibilitatea intrării mingii în coş.
    • Un jucător introduce mâna/braţul prin coş, pe dedesubt, şi atinge mingea.
    • Un jucător apărător atinge mingea sau coşul, când mingea se află în coş, împiedicând-o astfel să treacă prin coş.
    • Un jucător detemină coşul să vibreze sau agaţă coşul, astfel încât, în aprecierea unui arbitru, mingea a fost împiedicată să intre în coş sau acest fapt a provocat-o să intre în coş.
    • Un jucător se agaţă de coş pentru a juca mingea.

 

   1. Nici un jucător nu trebuie să atingă mingea după ce ea a atins inelul atât timp cât aceasta are încă posibilitatea să intre în coş, când
    • un arbitru fluieră în timp ce mingea este în mâinile jucătorului aflat în acţiune de aruncare la coş sau, mingea este în zbor la o aruncare la coş din acţiune sau la ultima sau singura aruncare liberă.
    • semnalul sonor al cronometrului de joc indică sfârşitul perioadei când mingea se află în zbor, în timpul unei aruncări la coş din acţiune.

Toate restricţiile referitoare la intervenţia şi interferenţa neregulamentară pe trebuie aplicate.

 

Art. 19 Greşeala personală

 

 • Definiţie

 

   1. O greşeală personală este, contactul neregulamentar al unui jucător cu un adversar, indiferent dacă mingea este vie sau moartă.

Un jucător nu trebuie să ţină, obstrucţioneze, împingă, forţeze, împiedice sau să întârzie înaintarea adversarului său, prin întinderea mâinii, braţului, cotului, umărului, coapsei, a genunchiului sau a piciorului şi nici prin aplecarea corpului său într-o poziţie anormală (în afara propriului cilindru), dar nici nu trebuie tolerat în orice acţiuni dure sau violente.

 

 

 • Sancțiune

 

O greşeală personală trebuie sancţionată şi înscrisă împotriva jucătorului vinovat.

   1. Dacă greşeala s-a comis asupra unui jucător care nu era în acţiune de aruncare la coş :
    • Jocul se va relua cu o repunere a mingii, de echipa jucătorului asupra căruia a fost comisă greşeala, din locul cel mai apropiat de cel al producerii infracţiunii.
   2. Dacă greşeala este comisă asupra unui jucător în acţiune de aruncare la coş, acestui jucător, trebuie să-i fie acordate un număr de aruncări libere, după cum urmează :
    • Dacă aruncarea la coş eliberată din acţiune este reuşită, punctele vor conta şi suplimentar, se va acorda 1 aruncare liberă.
    • Dacă aruncarea la coş eliberată din zona coşului de 2 puncte este nereuşită, se vor acorda 2 aruncări libere.
    • Dacă aruncarea la coş eliberată din zona coşului de 3 puncte este nereuşită, se vor acorda 3 aruncări libere.
    • Dacă asupra jucătorului greşeala este comisă, în momentul sau chiar înainte ca semnalul sonor al cronometrului de joc să indice sfârşitul unei perioade, respectiv în momentul sau chiar înainte ca semnalul sonor al cronometrului de atac să se declanşeze, în timp ce mingea este încă în mâna (mâinile) jucătorului, iar apoi coşul din acţiune este reuşit, coşul nu va conta şi  vor fi acordate, 2 sau 3 aruncări libere.

 

Art. 20 Dublă greşeală

 

 • Definiţie

 

   1. O dublă greşeală, este o situaţie în care 2 adversari comit greşeli personale, unul împotriva celuilalt, aproximativ în acelaşi moment.REGULA ŞASE – DISPOZIŢII GENERALE

Art. 21 5 greşeli de jucător

  1. Un jucător care a comis 5 greşeli , va fi informat de către un arbitru şi  trebuie să părăsească terenul de joc, imediat. El trebuie înlocuit, în timp de 30 secunde.

 

Art. 22 Aruncări libere

 

 • Definiţie

 

   1. O aruncare liberă este oportunitatea acordată unui jucător de a înscrie1 punct, fără împotrivirea adversarilor, dintr-o poziţie situată în spatele liniei de aruncări libere şi în interiorul semicercului.
   2. Un set de aruncări libere este definit ca totalitatea aruncărilor libere şi o posibilă următoare posesie a mingii, rezultate din sancţiunea unei singure greşeli.
  1. Regulă
   1. Când o greşeală personală, antisportivă sau descalificatoare, rezultată în urma unui contact, este sancţionată, aruncarea liberă (aruncările libere) va (vor) fi acordată(e), după cum urmează :
    • Jucătorul împotriva căruia s-a comis greşeala trebuie să execute aruncarea liberă (aruncările libere).
    • Dacă există o solicitare ca el să fie înlocuit, el trebuie să execute aruncarea liberă (aruncările libere), înainte de a părăsi terenul de joc.
    • Dacă el trebuie să părăsească terenul de joc datorită accidentării, având comise 5 greşeli sau fiind descalificat, înlocuitorul său va încerca aruncarea liberă (aruncările libere). Dacă nu mai sunt înlocuitori disponibili, orice coechipier va executa aruncarea liberă (aruncările libere).
   1. Când o greşeală tehnică sau descalificatoare, fără contact, este sancţionată, orice component al echipei adverse, va executa aruncarea liberă (aruncările libere).
   2. Executantul aruncării/aruncărilor libere, trebuie :
    • Să se poziţioneze, în spatele liniei de aruncări libere şi în interiorul semicercului.
    • Să folosească orice metodă la executarea aruncării libere, astfel încât mingea să intre în coş pe deasupra, sau să atingă inelul.
    • Să elibereze mingea într-un interval de 5 secunde, după ce aceasta i-a fost pusă la dispoziţie, de către arbitru.
    • Să nu atingă linia de aruncări libere sau să nu intre în zona de restricţie, până când mingea a atins inelul sau a intrat în coş.
    • Să nu fenteze executarea aruncării libere.
   3. Jucătorii aflaţi în culoarele pentru urmărirea aruncărilor libere, vor fi îndreptăţiţi să ocupe poziţii alternative în aceste spaţii, care sunt considerate a fi, 1m în adâncime (Diagrama 6).

În timpul aruncărilor libere, aceşti jucători, nu trebuie să:

    • Ocupe culoarele pentru recuperare la care ei nu au dreptul.
    • Intre în spaţiul de restricţie, zonele neutre ori să părăsească culoarul de recuperare, înainte ca mingea să fie eliberată din mâna (mâinile) executantului aruncărilor libere.
    • Distragă atenţia executantului aruncărilor libere, prin acţiunile lor.

 

                

 

Diagrama 6 Poziţiile jucătorilor în timpul aruncărilor libere

   1. Jucătorii care nu se află în culoarele de recuperare, vor rămâne în spatele prelungirii liniei de aruncări libere şi în spatele liniei de 3 puncte, până când aruncarea liberă s-a terminat.
   2. În timpul unei (unor) aruncări libere care, este (sunt) urmată(e) de alt(e) set(uri) de aruncări libere sau de o repunere în joc, toţi jucătorii trebuie să rămână în spatele prelungirii liniei de aruncări  libere şi în spatele liniei de 3 puncte.

 

 

 • Sancţiuni

 

22.3.1 Dacă o aruncare liberă este reuşită şi abaterea este comisă de executantul aruncării libere, punctul, dacă a fost marcat, nu va conta.

Orice abatere a celorlalţi jucători, care se produce în timpul unei încercări pentru o aruncare liberă reușită sau după abaterea comisă de către executantul aruncărilor libere, trebuie neglijată.

Mingea va fi acordată adversarilor pentru repunere în joc, din prelungirea liniei de aruncări libere, în afara cazului în care sancţiuni suplimentare de aruncări libere sau de posesia mingii, mai sunt de administrat.

   1. Dacă o aruncare liberă este reuşită şi abaterea este comisă de orice jucător, altul decât executantul aruncărilor libere:
    • Punctul, dacă a fost marcat, va conta
    • Abaterea (abaterile) trebuie să fie neglijată(e).

În cazul ultimei sau singurei aruncări libere, mingea trebuie acordată adversarilor jucătorului care a executat aruncarea liberă, pentru o repunere în joc din orice loc aflat în spatele liniei de fund.

   1. Dacă o aruncare liberă nu este reuşită şi abaterea este comisă de:
    • Executantul aruncărilor libere sau coechipierul său , la ultima sau singura aruncare liberă, mingea va fi acordată adversarilor pentru repunere în joc din prelungirea liniei de aruncări libere, în afara cazului în care acea echipă, este îndreptățită în continuare la posesia   mingii.REGULA ŞAPTE – ARBITRI, OFICIALI, COMISAR: ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE

Art. 23 Arbitri: Atribuţii şi competenţe

  1. Arbitrii vor avea competenţa de a lua decizii asupra încălcării regulilor jocului, comise fie în interiorul cât şi în exteriorul limitelor care delimitează terenul de joc, incluzând zona mesei oficiale, zona băncii echipelor şi în zonele aflate imediat în spatele liniilor.
  2. Arbitrii trebuie să fluiere când, o încălcare a regulilor s-a produs, o perioadă s-a terminat, sau consideră că este necesară oprirea jocului. Arbitrii nu trebuie să fluiere după un coş reuşit din acţiune, după o aruncare liberă reuşită sau când, mingea a devenit vie.

 

   1. Atunci când decid asupra unui contact personal sau a unei abateri, arbitrii trebuie, în fiecare caz, să ia în considerare şi să pună în balanţă următoarele principii fundamentale:
    • Spiritul şi scopul regulilor precum şi necesitatea de a susţine integritatea jocului.
    • Consecvenţă în aplicarea conceptului “avantaj/dezavantaj”. Arbitrii nu trebuie să caute să întrerupă inutil cursivitatea jocului cu scopul de a penaliza un contact personal accidental care, nu oferă jucătorului responsabil un avantaj şi nici nu-l pune pe adversarul său în dezavantaj.
    • Consecvenţă în aplicarea sensului comun de înţelegere, la fiecare joc, având în vedere abilităţile jucătorilor în cauză , atitudinea şi comportamentul lor pe parcursul jocului.
    • Consecvenţă în menţinerea unui echilibru între controlul jocului şi cursivitatea acestuia, dovedind simţ de înţelegere pentru ceea ce participanţii încearcă să facă şi sancţionând ceea ce este corect pentru joc.

 

 • Fiecare arbitru are puterea de a lua decizii în limita atribuţiilor sale .

 Clasament
#TBD
ETTI
ACS
TRANSP

Finala

ACS
39
vs
34
ETTI

Finala mica

TRANSP
21
vs
19
ELTH

Semifinale

ACS
29
vs
16
TRANSP
ETTI
15
vs
13
ELTH

Grupa 1

ACS
19
vs
18
ETTI
ACS
34
vs
25
ENERG
ACS
20
vs
9
SIM
ETTI
25
vs
13
ENERG
ETTI
25
vs
4
SIM
ENERG
18
vs
15
SIM

Grupa 2

TRANSP
vs
FSA
TRANSP
18
vs
18
FAIMA
TRANSP
11
vs
22
ELTH
FSA
27
vs
30
FAIMA
FSA
vs
ELTH
FAIMA
18
vs
23
ELTH